Traders

hall of fame

Rank ▲UsernameCountryMember sinceTotal investedBalance
1 bAWVMzYQTrI100.0 
2 AlfredUnfib100.0 
3 Timothygex100.0 
4 Charlesoffig100.0 
5 Timothywax100.0 
6 Danielmaymn100.0 
7 cAlajZkqKUb100.0 
8 Davidprant100.0 
9 Albertmab100.0 
10 Benniefut100.0 
11 JzTpPBdVZLslxbv100.0 
12 CjAIcwbaxk100.0 
13 imnHLOcVNE100.0 
14 Howardtruby100.0 
15 kgdZQqrhH100.0 
16 elenahi11100.0 
17 sFjbzJorpnX100.0 
18 RvUbKdYwSyhA100.0 
19 JuVXHGxvA100.0 
20 dATHWgDBxkvp...100.0 
21 YgnTiHdeF100.0 
22 YvSMLhzWJBursRl100.0 
23 PKUTBcYpQeErL100.0 
24 FRWkbHhoIcUJ...100.0 
25 EugeneWew100.0