Traders

hall of fame

RankUsernameCountryMember sinceTotal investedBalance
1 zwBHxytNToEMRs100.0 
2 aileenschreiber100.0 
3 bmdcrRJQSIZyPs100.0 
4 VtTjAQOgJ100.0 
5 fKwJIyTGuDENkp100.0 
6 WdTevkUAtKI100.0 
7 Hubert100.0 
8 ErlindaZen100.0 
9 JerryHop100.0 
10 FKzZXUOy100.0 
11 Anthonynuh100.0 
12 Glennseawl100.0 
13 UtFQjMdqJfcGNXz100.0 
14 CdtUaTpzRvsIM100.0 
15 bHwfsXEjo100.0 
16 jcPvBkAVSFrp100.0 
17 FrlJVXMvYUIdsh100.0 
18 mvITgAheHQalS100.0 
19 daniel32100.0 
20 keKzMBgJRbcX...100.0 
21 Lucasbom100.0 
22 AlexeyTal100.0 
23 jetgreesk100.0 
24 sweetsVom100.0 
25 melpImpelay100.0